Primary tabs

Gravplats

Den sista vilan

Man kan antingen begravas i kista, så kallad jordbegravning eller kremeras. Vid jordbegravning läggs kistan i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker då normalt i samband med eller i nära anslutning till begravningsakten. 

Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdagen. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom för transport. Detta tack vare en rikstäckande begravnings-clearing mellan landets församlingar som är huvudmän för kyrkogårdarna.

Traditionell gravplats

En plats för antingen kista, urna eller båda delarna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att senare gravsätta urnor. En grav kan utsmyckas på olika sätt – alltifrån att gräs eller grus utan markering eller plantering till påkostade gravanordningar i t ex sten, smide, trä eller glas. Vanligast är en gravvård i sten. 

Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Som gravrättsinnehavare är du skyldig att se till att graven sköts. Mot en avgift kan kyrkogårdsförvaltningen ansvara för skötseln.

Minneslund

Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Som anhörig får du inte vara närvarande informtion om exakt var askan efter den avlidne är gravsatt. Det finns ofta en centralplats där du kan sätta ljus eller blommor. I de flesta minneslundar får man inte ha lyktor, kransar eller plantera blommor. Även om det är vanligt att säga att ”askan sprids för vinden” när man pratar om minneslund, är det i de flesta fall så att askan grävs ner i minneslunden.

Askgrav

Askgrav finns på en del kyrkogårdar och har kommit fram som ett mellanting mellan en traditionell gravplats och minneslund. Du vet var gravplatsen är och kan ha en markering, med en enkel sten. Graven kräver normalt ingen skötsel men du kan tända ljus och sätta blommor. Kostnaden blir oftast lägre än för en traditionell gravplats.

Spridning av aska

Efter tillstånd från länsstyrelsen kan askan spridas över t ex havet, en sjö, eller en skogsdunge.

Gravsten

Stenhuggerierna som vi jobbar med har fler förslag på sina hemsidor:

Emmaboda Gravvårdsindustri
GRF Gravvårdar

Vill du att vi skickar en tryckt broschyr?

Kontakta oss på byrån så hjälper vi dig!