Primary tabs

Hur går det till?

Att ordna någons begravning:

Oftast sker den första kontakten med begravningsbyrån några dagar efter dödsfallet. Om dödsfallet sker i hemmet eller annan plats utanför sjukhuset ombesörjer vi att den avlidne hämtas. Vi lägger största vikt vid att omhändertagandet av den avlidne sker på ett värdigt och varsamt sätt. Alla transporter sker i traditionella begravningsbilar; för detta har vi jourverksamhet dygnet runt.

Nästa steg är att boka tid för besök hos begravningsbyrån eller i ditt hem. Under detta möte pratar vi om hur de olika momenten ska utformas. Vi svarar på frågor och funderingar och förklarar de alternativ som finns när det gäller:

·       Begravningsceremoni
·       Sång och musik
·       Officiant – dvs. präst, borgerlig eller någon annan
·       Plats och tidpunkt för begravningen
·       Jordbegravning eller kremationsbegravning
·       Gravplats
·       Ny gravsten eller inskription på befintlig sten
·       Minnesstund – samling efter begravningen
·       Dödsannons
·       Blommor
·       Val av kista och urna
·       Pris – du får alltid en skriftlig prisuppgift av oss