Primary tabs

När någon valt att ta sitt eget liv

Svårt att förstå

När en närstående valt att ta sitt eget liv är frågan varför? ofta verkligt tung att bära. Förlegade uppfattningar om att självmord är kopplat till skuld och skam lever kvar i delar av samhället och gör det ännu svårare. Men din sorg som anhörig är självklart lika berättigad och ditt avsked lika viktigt – låt begravningen spegla livet när det var som bäst och låt din sorg ta plats. 

Här hittar du länken till Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd