Primary tabs

Transporter

En viktig del

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete och vi är noga med att sköta detta på ett så etiskt och pietetsfullt sätt som möjligt. Alla transporter sker i för ändamålet anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Vi har även extra kontroll av identitet vilket säkerställer att förväxling ej kan ske. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig.

Vi hjälper givetvis till med alla transporter i samband med dödsfall. De vanligen förekommande är hämtning i bostaden, transport till bisättning och transport till kyrka/begravningslokal oavsett var i landet den ligger. Sedan kyrkan skildes från staten vid årskiftet 1999-2000 har kyrkan via begravningsavgiften även fått vissa transporter inom sitt ansvarsområde (tex. transport till krematorium). Dessa transporter sköts då fortfarande av oss men kostnaden debiteras församlingen istället för dödsboet. 

Kyrkan har även ansvar för återtransport av urna eller aska till minneslund eller kyrkogård. Detta gäller under förutsättning att gravsättningen sker inom samma förvaltningsområde. Om gravsättningen ska ske på annan ort kan vi hjälpa till med transporten, du kan skicka den med särskilt paket via posten eller själv ta med den i bilen. En urna får dock inte förvaras utanför en kyrkogårdsmyndighet utan måste transporteras direkt från krematoriet till kyrkogården.
 

Utlandstransporter

Om du önskar ha begravningen i ett annat land ordnar vi även detta. Vi hjälper till med de handlingar som behövs, kontakter med läkare, folkbokföring och ambassad/konsulat samt ordnar transport – antingen med flyg eller bil beroende på destination.