Primary tabs

Miljöperspektiv

Vad gör en begravning hållbar?

Det finns flera sätt att göra en begravning mer hållbar. Det handlar om kistmaterial och utsläpp under kremeringen, om närodlat trä eller spånskivor, om begravningsbilens miljöpåverkan och inte minst om blommorna – var kommer de ifrån? Är de odlade på ett hållbart sätt och utan skadlig, konstgjord pigmentering?

Vi arbetar hela tiden med att öka medvetenheten om branschens miljöpåverkan. Vi vet att den verkliga omställningen till mer hållbara begravningar kommer först när våra kunder ställer krav på oss och våra kollegor så att vi kan ställa dem på våra leverantörer.   

Törnkvists satsar på miljöbilar och närodlat när det är rimligt och ger effekt i det stora sammanhanget. För det är inte svart eller vitt det här med hållbarhet. Om vi i Blekinge skulle börja odla en blomsort för att få ett närodlat alternativ, skulle det kunna krävas sådana mängder energi att det ger större påverkan än importen från ett annat land. 

Vi gör det vi kan, försöker tänka stort och följer intresserat med i debatt och utveckling. Ett steg i taget.