Från den 1 december gäller följande restriktioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:

1 meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Avvikelser kan kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek

Minnestunder är privata sammankomster och omfattas inte av dessa restriktioner men avvikelser kan förekomma. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.