daiga-ellaby-YnNczu62rdk-unsplash

Integritetspolicy

Integritetspolicy för auktoriserad begravningsbyrå

Vi värnar om den personliga integriteten och är noga med att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att dina personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot

obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen

(GDPR). Vid beställningar upprättas ett avtal där du mer ingående får information om hur

personuppgifter behandlas.


Här kan du läsa mer om hur begravningsbranschen och de auktoriserade begravningsbyråerna behandlar personuppgifter

Insamling och behandling av personuppgifter vid kontakter med oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du kontaktar oss, t ex när du mailar eller ringer oss.

Det gör vi för att kunna upprätthålla en god servicenivå när du t. ex. ställer frågor till oss. Vi sparar

inte dessa uppgifterna längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen i varje

enskilt fall.

När du anmäler dig till minnesstund via vår hemsida eller telefon så sparas dina uppgifter i 3 månader

i syfte att administrera eventuella tackkort. Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter om du uppgivit

speciella önskemål, t ex om kost.

Behandling av personuppgifter vid beställning av begravning

När du gör en beställning hos oss så sparar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och

fakturera uppdraget. Ditt beställningsunderlag arkiveras men gallras från personuppgifter efter att

uppdraget anses slutfört. Personuppgifterna behandlas också av våra samarbetspartners (blomsterbutik,

cateringfirma, församling, kyrkogårdsförvaltning, solist etc.), endast så länge som det behövs för att

uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som ändamålet

kan medföra.

Behandling av personuppgifter vid beställning av uppdrag inom familjejuridik

Vid upprättandet av bouppteckningar, arvskiften i dödsbon och andra juridiska handlingar som t. ex.

testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar, framtidsfullmakter eller gåvobrev, behöver

vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer.

Uppgifterna kan vidarebefordras till tredje part om det krävs av ärendets natur (t. ex. bouppteckning

som skickas till Skatteverket för registrering).

Vi sparar kopior på handlingar i samband med boutredning som förvaras i låst och brandsäkert

utrymme.

Användning av Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att ge

dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och

personuppgifter.

Stänga av cookies

Om du inte accepterar användning av cookies på vår hemsida kan du ändra dina inställningar i

webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual

för närmare instruktioner. Tänk på att vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska om du inte

tillåter användning av cookies.


*Denna policy är utgiven av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer och gäller för anslutna medlemmar.


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Törnkvist Begravningsbyrå använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies