Planera Begravning

Inför begravningen

Det brukar dyka upp många frågor när man ska hantera allt praktiskt runt ett dödsfall som planering, utformning och genomförande av en begravning. Vi ordnar det du vill ha hjälp med och visar vilka alternativ som finns.

Vill du förbereda dig i lugn och ro där hemma inför ett besök hos oss så är hemsidan fylld av värdefull information. Trivs du bättre med personlig kontakt så är du välkommen in på kontoret med dina frågor och funderingar. Har du svårt att ta dig till oss så kan vi göra hembesök eller ha ett telefonmöte.

Vid dödsfall

Om dödsfallet sker i hemmet eller annan plats utanför sjukhuset ombesörjer vi att den avlidne hämtas. Innan vi hämtar den avlidne för transport till bårhuset på sjukhuset ska en läkare ha varit på plats för att konstatera dödsfallet. Vi lägger största vikt vid att omhändertagandet av den avlidne sker på ett värdigt och varsamt sätt. Alla transporter sker i traditionella begravningsbilar; för detta har vi beredskap dygnet runt. 


Nästa steg är att boka tid för möte med oss. Antingen hos oss på begravningsbyrån, i ditt hem eller via telefon. Detta sker ofta några dagar efter dödsfallet. Under detta möte pratar vi om hur de olika momenten runt begravningen ska utformas. Vi hjälper er att räta ut eventuella frågetecken och förklarar de alternativ och tillvägagångssätt som finns att välja på vid en begravning.

Jordbegravning eller kremation

Man kan antingen begravas i kista, så kallad jordbegravning eller kremeras. Vid jordbegravning läggs kistan i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker då normalt i samband med eller i nära anslutning till begravningsakten. Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle. Askan ska då gravsättas inom ett år.

Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdagen. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom för transport. Detta tack vare en rikstäckande begravnings-clearing mellan landets församlingar som är huvudmän för kyrkogårdarna.

Begravningsceremonin

Begravningsceremonin kan utformas på olika sätt. Det vanligast är fortfarande att begravningen sker enligt Svenska Kyrkans ordning eller en frikyrkas ordning.

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan eller inte vill ha en religiös begravning kan välja att ha en borgerlig begravningsceremoni. Vid en borgerlig begravningsceremoni kan man själv bestämma hur begravningen skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan även den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag om man vill. Törnkvist har utbildade begravningsförrättare som kan anlitas som officianter.

Nya svenskar från andra länder har ofta andra religioner och trosinriktningar och hos oss på Törnkvist finns kunskap och kompetens att tillgodose även dessa önskemål.

Det finns också de som inte önskar något avsked eller ceremoni alls, utan enbart kremation och gravsättning eller nedsättning i minneslund.

En begravningsceremoni kan hållas i en kyrka, ett kapell eller annan neutral lokal. Det finns heller ingenting som hindrar att begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller på annan passande plats, bara det är praktiskt möjligt.

Svenska kyrkans begravningsordning
 • Ingångsmusik (vanligen orgel)
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Psalm
 • Griftetal - Överlåtelse - Bön
 • Eventuell psalm
 • Begravningsbön
 • Fader vår
 • Psalm
 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Utgångsmusik

Vid jordbegravning bärs kistan normalt ut och sänks i graven varefter man tar avsked. Det förekommer även att man tar avsked i kyrkan och gravsättning sker efteråt utan närvaro av anhöriga. Psalmerna väljs i samråd med präst eller pastor. Solosånger och musikstycken väljs ofta på begravningsbyrån.

Ladda ner broschyr - Borgerlig begravning

Minnesstund

En minnesstund kan hållas på en restaurang, i ett församlingshem, i bostaden eller annan lämplig plats. Det man bjuder på kan variera med allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar med hänsyn till lokal, tid på dagen, gästernas ålder och antal samt ekonomi. Varför inte bjuda på den avlidnes favoritmat. En väl planerad minnesstund ger en fin samvaro och ett fint minne för framtiden.

Transporter

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete.
Alla transporter sker i för ändamålet anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig. Vi hjälper givetvis till med alla transporter i samband med dödsfall. De vanligen förekommande är hämtning i bostaden, transport till bisättning och transport till kyrka/begravningslokal.

Om du önskar ha begravningen i ett annat land ordnar vi även detta. Vi hjälper till med de handlingar som behövs, kontakter med läkare, folkbokföring och ambassad/konsulat samt ordnar transport – antingen med flyg eller bil beroende på destination.

Gravplats

En plats för antingen kista, urna eller båda delarna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att senare gravsätta urnor. En grav kan utsmyckas på olika sätt – alltifrån att gräs eller grus utan markering eller plantering till påkostade gravanordningar i t ex sten, smide, trä eller glas. Vanligast är fortfarande en gravvård i sten.

Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Som gravrättsinnehavare är du skyldig att se till att graven sköts. Mot en avgift kan kyrkogårdsförvaltningen ansvara för skötseln.

Gravsten

Att resa en gravsten eller annat minnesmärke över någon som har levt är en mycket gammal tradition. En gravsten kan berätta en historia om den som ligger i graven eller bara med namn bekräfta vem som är gravsätt här. Innan en gravsten eller annat minnesmärke får resas på graven skall det godkännas av Kyrkogårdsförvaltningen. Finns det en befintlig gravsten så hjälper vi till med att komplettera den med ny text.

En gravsten är ett minnesmärke som skall stå just som ett viktigt minne under många år. På vinterhalvåret kan tjälen i marken göra det svårt att montera gravstenen, då väntar man i oftast till våren. En gravsten av granit påverkas inte nämnvärt genom åren men att rengöra den från smuts och mossa bör göras någon gång då och då. Är stenen väldigt smutsig så rekommenderas specialtvättmedel som du kan köpa hos oss.

En gravsten i glas är ett vackert och personligt alternativ till en traditionell gravsten, den upplevs som ljus, lätt och unik. När solen lyser reflekteras ljus och skuggor på det transparenta glaset på ett effektfullt sätt. Det vackra motivet är ljusbeständigt och är lika fint på gravstenens båda sidor.Vi hjälper er att beställa den gravvård som passar er bäst via våra samarbetspartners.

Gravstenstillverkarna som vi jobbar med har många inspirationsbilder på sina hemsidor:


Emmaboda Gravvårdsindustri


GRF Gravvårdar


Glasgravsten Sweden AB

Vill du att vi skickar en tryckt broschyr? Kontakta oss på byrån så hjälper vi dig!

 

QR-kod på gravstenen

Med hjälp av en QR-kod och en smartphone kan man direkt vid graven besöka den avlidnes digitala minnessida på nätet. Produkten som kallas QR-bricka kan du beställa genom oss och den kommer hem till dig med posten.


Via en app scannar man av streckkoden med telefonen och kommer då direkt till en webbsida, en film, en minnessida eller ett fotokollage. QR-brickan klistras fast på gravstenen med ett speciallim som inte skadar stenen och den går också lätt att få bort. Den är dessutom liten och diskret och stör inte gravstenens övriga dekorationer.


Beställ QR-brickan här eller kontakta oss för mer information.

Ljuständning på graven

Vill du tända ett ljus på en speciell gravplats här i vårt område men har svårt att ta dig dit kan vi hjälpa dig. För 348 kr tänder vi ett gravljus på nedanstående kyrkogårdar i vårt närområde. Du beställer och betalar tjänsten på sidan tandettljus.se. När vi tänt ljuset får du ett foto på hur det ser ut vid gravplatsen.

Beställ här!

Juridik och försäkring

I samband med ett dödsfall uppkommer flera juridiska frågeställningar. Genom vårt samarbete med bouppteckningshandläggare och jurister på Amber Advokater kan du få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras när du mist någon i din närhet. Boutredare och jurister på Amber Advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan hjälpa till med bouppteckning, boutredning och arvskifte i samband med ett dödsfall. De upprättar också avtal och dokument som kan göra livet tillsammans i en familj mindre komplicerat såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m. Sedan november 2017 är vår tidigare medarbetare bouppteckningshandläggare Annika Nilsson anställd på Amber Advokater. På så sätt har vi skapat en naturlig länk mellanbegravningsbyrån och Amber Advokater och kan erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk rådgivning.

Amber Advokater i Karlskrona

  kna@amberadvokater.se

  0455-34 11 00

Bouppteckning eller dödsboanmälan

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Bouppteckningen kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. 


När boet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan.

Försäkring

Tyvärr kan man inte räkna med att alla försäkringar återbetalas automatiskt när en person avlider. Varje år går svenska folket miste om stora belopp i försäkringspengar som fryser inne. Det kan vara svårt att komma ihåg alla försäkringar man har själv - hur ska man då känna till vad anhöriga har? Somliga har t o m försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det. Vi kan kontrollera detta med hjälp av en försäkringsinventering. Det hjälper er att hitta de glömda försäkringar ni har rätt till, det visar även om ni har rätt till efterlevandeskydd samt säkerställer att ni får fram tjänstepensioner till medlemsförsäkringar och begravningskassor m.m.
Försäkringsinventering beställer du av oss och utförs av vår samarbetspartner Efterhjälpen AB.

Sortiment

- Modul för att planera begravningen

Ceremonikort

- Info och modul för att välja motiv

Dödsannons

- Annonsmodul

Min sida


- inloggningssida för befintliga kunder

Broschyrer

- Lägga in allt broschyrmaterial som finns på hemsidan.