Transporter

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete. Alla transporter sker i för ändamålet anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig. Vi hjälper givetvis till med alla transporter i samband med dödsfall. De vanligen förekommande är hämtning i bostaden, transport till bisättning och transport till kyrka/begravningslokal.

Om du önskar ha begravningen i ett annat land ordnar vi även detta. Vi hjälper till med de handlingar som behövs, kontakter med läkare, folkbokföring och ambassad/konsulat samt ordnar transport – antingen med flyg eller bil beroende på destination.