Juridik och försäkring

I samband med ett dödsfall uppkommer flera juridiska frågeställningar. Genom vårt samarbete med bouppteckningshandläggare och jurister på Amber Advokater kan du få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras när du mist någon i din närhet.

Boutredare och jurister på Amber Advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan hjälpa till med bouppteckning, boutredning och arvskifte i samband med ett dödsfall. De upprättar också avtal och dokument som kan göra livet tillsammans i en familj mindre komplicerat såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m. Sedan november 2017 är vår tidigare medarbetare bouppteckningshandläggare Annika Nilsson anställd på Amber Advokater. På så sätt har vi skapat en naturlig länk mellanbegravningsbyrån och Amber Advokater och kan erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk rådgivning.

Amber Advokater i Karlskrona

  kna@amberadvokater.se

  0455-34 11 00

Bouppteckning eller dödsboanmälan

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. Bouppteckningen kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta.

När boet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan Karlskrona

Dödsboanmälan Ronneby

Försäkring

Tyvärr kan man inte räkna med att alla försäkringar återbetalas automatiskt när en person avlider. Varje år går svenska folket miste om stora belopp i försäkringspengar som fryser inne. Det kan vara svårt att komma ihåg alla försäkringar man har själv - hur ska man då känna till vad anhöriga har? Somliga har t o m försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det. Vi kan kontrollera detta med hjälp av en försäkringsinventering. Det hjälper er att hitta de glömda försäkringar ni har rätt till, det visar även om ni har rätt till efterlevandeskydd samt säkerställer att ni får fram tjänstepensioner till medlemsförsäkringar och begravningskassor m.m. Försäkringsinventering beställer du av oss och utförs av vår samarbetspartner Cynk.