Juridik och försäkringar

Genom vårt samarbete med Amber Advokater kan du få hjälp med alla dokument, ställningstaganden och rättshandlingar som aktualiseras vid ett dödsfall. Boutredare och jurister på Amber Advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan hjälpa till med avtal och dokument såsom testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m.m. Sedan november 2017 är vår tidigare medarbetare bouppteckningshandläggare Annika Nilsson anställd på Amber Advokater. På så sätt har vi skapat en naturlig länk mellan Törnkvist och Amber Advokater och kan erbjuda våra kunder kvalificerad juridisk rådgivning.

Amber Advokater i Karlskrona

  kna@amberadvokater.se

  0455-34 11 00

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov där du utser en person som tar över dina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten då blir ett alternativ till att utse god man eller förvaltare och att det ger enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakt. Kontakt oss så hjälper vi dig att upprätta ett sådant dokument.

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  •  Ändra arvsordningen

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår. Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Törnkvist erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente. Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.

Dokumentbevakning

Att förvara testamente, Livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe är självklart. Men lika viktigt är att de kommer fram då någon avlider.

Därför erbjuder vi bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en mindre avgift. Kontakta oss så berättar vi mer om Dokumentbevakningen.

Försäkringar

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. Vi kan via vår branschorganisation Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) erbjuda en trygg och säker försäkringslösning 

Du kan räkna ut din premie på nätet här.

Läs mer om SBF:s försäkring här eller kontakt oss så berättar vi mer.

För att få svar på frågor som om du är rätt försäkrad, vad försäkringarna faktiskt kostar och hur din pension ser ut kan det vara klokt att göra en försäkringsskanning. Vi erbjuder den tjänsten via vår samarbetspartner Cynk.